ELEMENDID

 

ELEMENDID

Valmistame terasarmatuurist elemente vastavalt klientidelt saadud ehituslikele joonistele.

Elementide valmistamisel järgime nii klientide erinõudeid kui ka eurokoodis EN 1992-1-1 olevaid nõudeid raudbetoonelementidele.

Suudame siduda ja keevitada nii standardseid kui ka erikujulisi hoonete ehitamisel kasutatavaid armatuurelemente (kolmemõõtmelisi ja tasapinnalisi). Lähtuvalt kliendi soovist lisame elementidele erinevate lahendustega tugesid ning tõsteaasasid.

Meie poolt valmistavate paneelelementide maksimumgabariidid on 3,99×14 m.